"For de som styrer, er ikke til skrekk for dem som gjør godt, men for dem som gjør ondt. Vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av den." Rom 13,3

I vårt samfunn har vi forskjellige instanser som styrer over angitte områder. Stortinget gir lover og regjeringen setter dem i kraft. Rettsvesenet er de som dømmer og det daglige oppsyn med både folk og fe er politiets oppgave. Vi lever med andre ord ikke i et lovløst samfunn, vi kaller vår styringsform for demokrati, som er folkestyrt ved valg av stortingsfolk, fylkestingsfolk og kommune/bystyrefolk.

Vegvesenet er en instans som påser at vi har framkommelige veier. Nylig har vi hatt noen som graver ned kabler til bruk i kommunikasjonens verden, og da må de grave opp asfalten i veien og så blir det en dump . En aldri så liten irritasjon for oss som daglig må kjøre over disse dumpene. I starten var det ikke noe å irritere seg over for da hadde de lagt rikelig med grus over "dumpen" og dagikk det greitt. Men når det går uker og ingen ny asfalt kommer i dumpene, da blir en litt fortvilet .

Så da tenkte jeg ganske enkelt, det er vel ikke noe arbeid for meg å ta en spade og rive med seg og fylle opp "dumpen" som irriterer mest hver dag. Som tenkt så gjort, litt må en kunne gjøre uten å bry veifolkene. Jeg fant nok grus ved siden av veien til å fylle opp "dumpen". Litt svette gikk med i arbeidet, men nå kunne vi kjøre uten irritasjon. Jeg syntes det var en god løsning på manges irritasjon av denne "dumpen", og skulle akkurat til å forlate området med spade og rive, da det kommer en bil opp ved siden av meg og stopper. Inni sitter to menn og sideruten på bilen går ned:

"Hvorfor fyller du grus i dumpen"? "Jo, det er jo både irriterende og ødleggende for bilene, som må kjøre i denne dumpen."
Ja, nå har vi tidligere i dag gjort klart til asfaltering i morgen kl.07.00,så da synes ikke vi om det du nå har gjort."
"Beklager, så mye. Dette er kommunikasjonsvikt. Hadde dere informert om at asfalt ville bli lagt 25.8. kl.07.00, så hadde ikke jeg gjort dette heller."
De så den, men jobben min var ødeleggende for leggingen av asfalt i morgen. "At og fram er like langt!"sa jeg til dem og tok spade og rive fram igjen og returnerte
grusen der den kom fra. Konklusjonen min på det hele ble : Bry deg ikke om dine omgivelser, men klag til rette instans om du ikke er fornøyd med noe.
Dagens drypp ble levende for meg , jeg trodde jeg gjorde en god jobb, men det ble det motsatte. Jeg ble fanget av 1 Peter 4,15b :
"eller som en som blander seg i andres saker."

"La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk." Gal 6,10