"og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land. " 2 Krøk 7,14.

"NORGE! Min hånd hviler tungt over deg, for Jeg hører skriket fra alle aborterte babyer som ikke fikk lov til å leve. Deres blod roper til Meg og når Mitt hjerte. Min vrede er kommet over dette land pga alt uskyldig blod som er utøst her. Jeg hadde en plan for Norge. Jeg reiste dere opp etter krigen, jeg ga dere velstand og ære. Dere svarte med å drepe Mine barn i mors liv. Jeg ga dere vakre hus og hjem, og dere svarte med å stenge barna ute fra hjemmene. Jeg ga dere penger og rikdom, og dere svarte med å dyrke mammon i stedet for den levende Gud.
Og nå, Norge, er du på under dommen, synden har nådd sitt mål. Øksen ligger allerede ved roten, hvert tre som ikke bærer frukt vil Jeg hugge ned. Jeg vil fare hardt fram med dere, men enda er det nåde. Jeg har et håp at mine barn omvender seg fra sin likegyldighet, at mine barn skal slutte å støtte de som setter abortmotstandere i fengsel. Avisen skal slutte å skrive negativt om dem. Mine barn og deres tårer av abort er blitt til en strøm som når sine mål, som blodet fra alle de drepte fostre, vil Jeg være barmhjertig og vise nåde. Så vend om nå. Tid for omvendelse er kort, hvis ikke så vil Jeg utslette deg som nasjon."(Profeti fra Skjergårdsheim.)

"La to eller tre profeter tale, og de andre skal prøve det." 1 Kor 14,29.

God helg!