«Da sa hun: Du ser din svigerinne er vendt tilbake til folket sitt og til sin gud. Vend nå du òg tilbake og følg din svigerinne! Men Rut sa: Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake! For dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Måtte Herren la det gå meg ille både nå og senere om noe annet enn døden skulle skille meg fra deg.» Rut 1,15-17.

 

Noomi historie begynner med at hun dro ut fra Israel med mann og to sønner pga hungersnød. Tiden gikk og mannen hennes og sønnene som ble gift der med to hedenske kvinner døde. Da  hadde Noomi hørt at Herren hadde gitt "brød" igjen i Israel og da dro Noomi med sine to svigerdøtre hjemover igjen.

I dag lengter Guds folk etter Guds nærvær, dvs en hunger etter det sanne Guds brød. Rut og Orpa gikk sammen hjemover med Naomi, navnet Naomi betyr "Nåde"        .  De to svigerdøtrene gikk over fra å leve for verden, til å leve  ved Guds nåde. Nyheten om at Herren hadde besøkt sitt folk igjen med frelse, helbredelse, utfrielse og gjenopprettelse, hadde nådd Naomis ører, nå var der brød nok i landet.

Snart vil også vi her i vårt land oppleve det samme, sa en predikant forleden, tusener vil begi seg «på vei hjem», tilbake til fylden i Jesus Kristus. Bort fra det overfladiske, fra kompromissene, det halvhjertede og tomheten i et lettvint evangelium om bare framgang.  Men det triste er at mange som er begynt på "tilbake-veien" og planlegger å vende tilbake til livet med Gud, de stanser ved grensen mellom «Moab og Juda», slik som Orpa gjorde og returnerte til sitt folk.

De kommer seg ikke fullstendig løs fra livet de lever i, de er ikke villige til å betale prisen for å følge Jesus.

 

"Bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus!  2Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker, som også er i stand til å lære andre." 2 Tim 1, 1-2.