«Men jeg vil at dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, og mannen er kvinnens hode, men Gud er Kristi hode. » 1 Kor 11,3.

Hvem er sjefen? Mange ganger kan en møte på mennesker som stiller det spørsmålet? Hvorfor er det så viktig å få snakke med sjefen?

Jo, en som er sjef for en bedrift, kommune eller et land, de har mer og mindre rådighet over de dem er sjef over. Sjefen blir også stillet til ansvar for sitt sjefsområde og det kan koste ham «tittelen» om vedkommende tabber seg ut.

I den troendes verden, i den åndelige siden av våre liv møter også på «sjefer».

Dagens drypp forteller oss at Kristus er mannens hode. Mannen er kvinnens hode, men Gud er Kristi hode.

Vi i Vesten snakker om likestilling mellom kjønn, og da er hunnkjønn mange ganger sjefen over mannkjønn. I dyrenes verden er det ikke slik, der er hannen sjefen over hunnen enda.  Hva er det som gjør menneskene «sjefete»?  Jesus tok et oppgjør med sine disipler i dette å være størst, sjef. En gang de kom til Kapernaum, og var kommet seg i hus, spurte Jesus dem:

«Hva var det dere snakket sammen om på veien? Men de tidde, for på veien hadde de snakket med hverandre om hvem som var den største. Da satte han seg ned, kalte de tolv til seg og sa til dem: Om noen vil være den første, han skal være den siste av alle, og alles tjener. » Mar 9,33-35.

Utfra slike betingelser er det vel få som vil stille opp som "sjef", for ingen vil være alles tjener. Men som en kristen er vi satt til å tjene hverandre , det være seg mann eller kvinne, her er det Jesus som bestemmer etter Guds vilje.

«Og likevel: I Herren er verken kvinnen noe uten mannen eller mannen noe uten kvinnen. For likesom kvinnen er av mannen, så er også mannen ved kvinnen. Men alt er av Gud. »1 Kor 11, 11-12.