«Da eselet så Herrens engel, la det seg ned under Bileam. Da ble Bileams vrede opptent, og han slo eselet med kjeppen sin. Men Herren åpnet munnen på eselet, og det sa til Bileam: Hva har jeg gjort deg, siden du nå har slått meg tre ganger?» 4 Mosebok 22,27-28.

Israels barn var på vei imot sitt lovede land, som Gud hadde lovet Abraham. De hadde nå slått leir på Moabs ødemarker. Balak som var konge i Moab sendte da bud til Bileam, i Petor, som ligger ved den store elven, i det landet hvor han bodde blant folket sitt. Balak`s utsendinger  skulle be ham om å komme til Moab og de skulle si til ham:

"Se, her er kommet et folk fra Egypt. Det fyller hele landet, og har slått leir rett imot meg. Så kom nå og forbann dette folket for meg. Det er for mektig for meg! Kanskje jeg da kunne slå det og drive det ut av landet. For jeg vet at den du velsigner, er velsignet, og den du forbanner, er forbannet."

Da de kom til Bileam, la de fram Balaks ord til ham. Bileam bad dem bli hos ham den natten, så ville han gi dem det svaret som Herren talte til ham. Utsendingene ble natten over hos Bileam.

Gud kom til Bileam og sa: "Hva er det for folk som er hos deg?" Bileam svarte Gud at det var Balak, Sippors sønn, kongen i Moab, som hadde sendt bud til ham . De ville at Bileam skulle komme og forbanne Israels barn for ham. Kanskje Balak ville da være i stand til å kjempe mot dette folket og drive det ut.  Men  Gud sa til Bileam: "Du skal ikke gå med dem. Du skal ikke forbanne folket, for det er velsignet."

Om morgenen sa Bileam til utsendingene at de kunne bare dra hjem igjen, for Herren tillot ham ikke å gå med dem. Da sendte Balak andre høvdinger, flere og gjevere enn de første med samme ærend.  Bileam gjentok sitt første svar også til dem. Om natten kom Gud til Bileam og sa at dersom disse mennene var kommet for å hente ham, så skulle han gjøre seg ferdig og dra med dem! Men han skulle ikke gjøre annet enn det Gud sa til ham.  Men om morgenen sto Bileam opp og salte sin eselhoppe og dro med Moabs høvdinger uten å  spørre Gud .  Men da ble  Guds vrede ble opptent fordi han reiste og en Herrens engel stilte seg på veien for å stå ham imot da han kom ridende på eselet sitt og hadde sine to tjenere med seg.

Eselet så Herrens engel, som sto på veien med et løftet sverd i sin hånd, derfor vek den av veien og ut på marken. Men da slo Bileam  eselet for å få det inn på veien igjen. Siden stilte Herrens engel seg på en smal vei mellom vingårdene, hvor det var steingjerde på begge sider og da eselet så Herrens engel, trykte det seg inn til muren og klemte Bileams fot mot muren. Da slo han det igjen. Så gikk Herrens engel lenger fram og stilte seg på et trangt sted, hvor det ikke var mulig å bøye av, verken til høyre eller til venstre.

Så kommer Dagens drypp inn.

Hva sier denne fortellingen oss som lever i dag?  Jo, at Herren har velsignet landet Israel og hans folk og den Herren har velsignet er velsignet. Da nytter det lite å boikotte Israel og dets varer.

Balaks ord til Beliam gjelder også i dag , nemlig : "For jeg vet at den du velsigner, er velsignet, og den du forbanner, er forbannet." Hvor mange esler skal våre politikere ha før de for øynene opp for Guds ord?

"Men han svarte og sa: Jeg sier dere: Om disse tier, så skal steinene rope! " Luk 19,40