"For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. "1 Kor 3,11

Jeg leste denne teksten en dag og plutselig kom en tanke opp i mitt sinn(hode):

Ja, her har vi løsningen på problemet med alle "menigheter, skal vi heller kalle dem "meningheter".

For hvordan har alle kirkesamfunn, trossamfunn etc oppover fra Jesus Kristus døde for oss og stod opp fra dødens grav for å gi oss livet oppført seg.  Han ga oss nåde i stedet for krav, som sangeren synger.

Det fører feil å legge kirkevollen, pinsevollen, baptistvollen, og andre trosvoller under "grunnloven" som er Jesus Kristus. De forskjellige trossamfunn har Jesus med på sin grunnvoll, men ikke som grunnvollen på huset. Spriken ligger i at våre trosoppfatninger kommer foran grunnvollen Guds ord, i jødenes tempel kom alle trosoppfatninger sammen.

"Etter den Guds nåde som er gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den. Men enhver se til hvordan han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvollen bygger med gull, sølv, kostbare steiner, eller med tre, høy, strå, da skal det verk enhver har utført, bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ild. Hvordan det verket er som hver enkelt har utført, det skal ilden prøve. Om det byggverket som en har reist, blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? "1 Kor 3,10-16.