"Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt, gir derved til kjenne at de søker et fedreland. Hvis det var landet de dro ut fra, de tenkte på, så hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, ved å bli kalt deres Gud. For han har gjort en by ferdig til dem." Hebr 11,13-16

Ambassade er et lands offisielle representasjon i en fremmed stat, vanligvis ledet av en ambassadør eller chargé d'affaires ad interim og lokalisert i vertslandets hovedstad, men gjelder ikke i Israel, der har ingen land ambassade i hovedstaden Jerusalem. Grunnen er at verdenssamfunnet ikke anerkjenner Jerusalem som hovedstad i Israel.  På ambassadeområdet kan ikke personer pågripes, det er diplomatisk immunitet. Dersom noen skal pågripes og arresteres, som oppholder seg på ambassadeområde, så må personen utleveres fra ambassaden.

Vi kristne bor ei her, vi er bare gjester, synger en i sangen.  Det stemmer med dagens drypp også, de og vi lengter etter et bedre land, det himmelske.

I mellomtiden er vi utsendinger fra vårt hjemland her på jorden.  Vi er imidlertid underlagt de lover som gjelder i vårt oppholdsområde her på jorden, men  troen vår kan ingen ta fra oss. Vi har "diplomatisk immunitet" pga Jesus frelsesverk på Golgata. Verden kan straffe oss rent fysisk, men vår tro kan ingen ta fra oss.  Så lenge vi er "medlemmer" av det himmelske rike, hvor hovedstaden er Det nye Jerusalem,  har vi rett til å komme inn i vårt himmelske rike pga Jesus . Han tok vår synd og straff på seg overfor Gud, slik at alle som tar imot Jesus som sin frelser, får adgang til dette riket.

Noen ganger kaller det himmelske landet hjem enkelte av sine ambassadører og utsendinger , andre ganger blir de beordret hjem fra vertslandet på jorden, ved å  ta livet av dem som fiender. Jesus vår frelser sa: 

"Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete!" Matt 10,28

Inntil vi er hjemme i «vårt hjemland», er vi Jesus Kristus sine utsendinger. Vi skal fortelle verdens folk om de muligheter de har til å få komme til vårt gode hjemland -det himmelske rike.

En av Jesu sine utsendinger Stefanus,  ble i sin tid sendt ut av verden , mens han ba og sa: "Herre Jesus, ta imot min ånd!" Agj 7,59.