«Jeg sier dere: Hver den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også Menneskesønnen kjennes ved for Guds engler.» Luk 12,8.

Jesus sier til oss som lever i dag at de som bekjenner han for menneskene, de skal også Menneskesønnen kjennes ved for Guds engler. Menneskesønnen påpeker at Jesus er Messias, og at han er i sannhet  et menneske.

• Du er herre i ditt eget hus , men skriften sier at vi er hans hus, bygget opp med levende steiner, jfr. Heb.3.6:

«Men Kristus var tro som Sønn over hans hus. Og hans hus er vi, så sant vi like til enden holder fast ved frimodigheten og det håpet vi roser oss av. Forherd ikke deres hjerter.»

Å være herre i eget hus her på jorden, tilsier at du kan velge hvem du vil slippe inn i « huset» ditt, ditt åndelig hus.

Jesus er interessert i å være bosatt i ditt hus for alltid her på jorden. Men du må selv be ham komme inn og gi ham rom i din bolig, for han trenger seg ikke inn mot din vilje. Jesus brukte et uttrykk til en mann som oppsøkte ham om natta : «…Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Joh 3,3

Når den dagen kommer at Jesus Kristus tar med seg sine brødre og søstre inn i de himmelske saler, da står Guds engler og passer portene til himmelen. De slipper bare inn de som Jesus Kristus kjennes ved for dem. Jeg ser for meg at Han står der og nikker til englene, for hvert menneske han kjennes ved. De andre blir bortvist fra området.  Derfor er det vi må tro på Jesus nå mens tiden er der, slik at vi blir regnet med i den skare så stor som Menneskesønnen kjennes ved.

«For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.»