«Og jeg, Johannes, er den som hørte og så disse tingene. Da jeg hadde hørt og sett, falt jeg ned for å tilbe ved føttene til den engelen som hadde vist meg alt dette. Men han sa til meg: Vokt deg for det! Jeg er medtjener med deg og dine brødre profetene, og med dem som holder fast på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe! Og han sier til meg: Sett ikke segl for de profetiske ordene i denne boken! For tiden er nær. La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort!» Åp 22,8-11

Vi har lett for «tilbe» dem vi blir betatt av, særlig om vi kan kjenne fellesskap med dem. Johannes var på et reiseopphold på øya Patmos og der fikk han overbrakt ord fra Jesus, som en engel kom med til ham. Da Johannes hadde hørt og sett alt dette  som engelen hadde vist ham, falt han ned for å tilbe ved føttene til engelen.

«Gud skal du tilbe!» sa engelen og bad Johannes om å ikke sette segl på de profetiske ordene i boken som han hadde skrevet ned.

Engelen gir Johannes følgende punkter:

• La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett,

• og la den urene fortsatt bli uren!

• Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet,

• og la den hellige fortsatt bli helliggjort!

«Når det blir sagt: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen,.. « Hebr 3,15