«Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet?» Rom 8,35

Ikke alle dager er like for oss menneske, men da er det godt å vite at Jesu kjærlighet til oss den er stabil, den svikter oss ikke, selv om vi kan svikte ham. Derfor sier han : «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!» Matt 11,28.

Er du en slik som ikke liker å tape i en konkurranse. Mange er opptatt av å seire og de ser på sine medspillere som konkurrenter. Mange ganger når jeg kjører bil og ligger i max fart 70km/t, men plutselig oppdager jeg bilen bak meg ruser forbi meg. Da tennes en plugg i meg og jeg tenker: Tror han virkelig at jeg ikke kan kjøre like hurtig som han ? Er det kapp-kjøring han vil ha, så skal han få konkurranse.

Men da kommer jeg til meg selv og tenker Paulus sine ord: «I alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss» (Rom 8,37).

I en vunnet krig snakker en om seierherren, det er vanligvis den parten som vant over fienden. Vi troende vinner mer enn seier over det onde, fordi Jesus har vunnet og kjemper på våre vegne mot det onde. 

«I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.» Ef 1,7