«Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!» Matt 6,33.

I dag søker mange på gode jobber med høy avlønning, slik at de da kan sette bo og stifte familie. En er sikret å leve rommelig og godt, med sydenreiser og andre utflukter i års-turnusen.  Vi jages stadig med nye ting, tankene er urolige for framtiden.

Jesus gir en invitasjon til oss alle i dag: « Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!» Matt.11,28.

Tankene våre kan få hvile hos Jesus, verdens frelser og herre. Du vet bekymringer kommer og går, men hos Jesus finner vi hvile for hjertene vår.

Bare det å få hvile ut hos en som bryr seg om oss, er legedom nok i seg selv. Pluss da å få en oppmuntring om at vi er frelst og reddet for evig fortapelse og død, nettopp fordi vi tok imot hvileplassen hos Jesus. Han betalte prisen for oss med å dø på et kors uforskyldt, for han var uten synd. Men Han reddet oss alle som vil ta imot hans frelse, uforskyldt , kun av nåde.

«Innbyggerne i den ene byen skal gå til den andre og si: La oss gå av sted for å bønnfalle Herren og for å søke ham, Herren, hærskarenes Gud! - Jeg vil gå! Jeg òg!» Sak 8,21.