«Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning,» 1Kor 1,30.

Er det lett å bli en kristen? Ja, det er hva du selv gjør det til. Noen går med tanken å bli en kristen hele sitt liv uten å bestemme seg, de er redde for sine egen familie og venner, hva vil de da si? Noen kristne blir kritisert fordi de sier det er så enkelt å bli en kristen. En svarte dem slik: «Om du skal reise til et sted, og du ber meg forklare deg veien dit, ville du ikke da sette pris på at jeg gjorde forklaringen så enkel som mulig, og ikke la ut om all verdens detaljer når det gjelder veiens historie og tilstand?»

- Jeg tror det enkleste er det beste. Leser du Guds ord så sier Jesus :

«..Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Joh 3,3.

Ja, da er det å bli det, dvs du slipper Jesus inn i ditt hjerte som din herre og frelser. Dette gjør du helt frivillig, uten tvang fra andre. Har du blitt kristen, så vil du vokse i kunnskap og kjennskap til ham for hver dag som går. Du vil elske å komme sammen med likesinnede, for så å gå ut til venner og kjente og fortelle dem om Jesus som Guds sønn og verdens frelser.

Paulus ble et sådant menneske som slapp Jesus inn i sitt hjerte og fikk et spesielt oppdrag av Jesus, nemlig å gå til oss hedninger med evangeliet.

 

«..Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferds frukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris.»  Fil 1,9-11.