«Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.» 1 Joh 4,10

 

Ja, den kjærligheten, sier mange . Om Gud er kjærlighet så kan ikke Gud straffe menneskene han har skapt med en fortapelse i helvetet om du ikke tror på Jesus som frelseren av synden. Synd er jo å bomme på målet. Om vi tror at Guds kjærlighet er slik at den berger oss inn i hans himmel til tross for motstand til Jesus, hans sønn, da tror vi feil. Utfra dagens drypp oppstår Guds menighet, de sanne Guds tilbederne, de som har tatt imot Jesus i sitt hjerte. Forfatteren Ronald Fangen har skrevet følgende i sin sang:

«Guds menighet er jordens største under! Mens verdens skikkelse i hast forgår Er Kristus i all evighet den samme, Og fast hans rike på sin klippe står. Mens verdensriker stiger og de synker, Går kirken mot fullkommenhetens vår!.»

En mann skrev følgende i en debatt om himmel og helvete :

«Kanskje på tide at folk tar innover seg, at gammel overtro i utgangspunktet er og blir vranglære.... Det som står i bibelen er like lite virkelig som at Odin og Thor noen gang har eksistert! En behøver ikke være Einstein for å skjønne at bibelen kun er et menneskeskapt produkt fra en tid da en ikke skjønte en dritt av alt som foregikk rundt oss.»

Det er bedre å tro på Gud og hans sønn enn å ikke å tro. For ved livets slutt vil vi oppdage hvem som tok feil. Var der ingen Jesus, ja da fikk vi samme skjebne. Men skulle Jesus være en virkelighet som sonet våre synder, da ville mitt liv fortsette i troen på Jesus og den som ikke trodde på ham ville bli kastet utenfor hans himmel.

 

«Dersom det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus reist opp. Men er Kristus ikke reist opp, da er vår forkynnelse ingenting, og den troen dere har, er intet. Da blir vi stående som falske vitner om Gud. For vi har vitnet mot Gud at han har reist Kristus opp, noe han altså ikke har gjort,

dersom det er så at de døde ikke reises opp. For dersom de døde ikke reises opp, da er heller ikke Kristus reist opp. Men er ikke Kristus reist opp, da har dere en unyttig tro, og da er dere ennå i deres synder. Da er også de fortapt som er sovnet inn i Kristus. Har vi bare i dette livet satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker. 1 Kor 15,13-19.