«Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» Rom 8,37-39.

Å vinne mer enn seier må være i verdslig tankegang en durabel feiring av seieren med et festmåltid med sine nærmeste og venner.

Men for oss som har Jesus som vår frelser og herre betyr dagens drypp en garanti for et liv i evighet sammen med Jesus. Ingenting kan få kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.  Vi husker Lasarus som døde og søstrene hans var kjent med Jesus. Jesus var gjest i deres hus flere ganger, men en dag skjedde det at broren deres. Lasarus, døde. De sendte beskjed til Jesus om hendelsen og Jesus sa noe til søstrene som de ikke helt forstod. Han sa nemlig :

«Jesus sier: Ta steinen bort! Marta, den dødes søster, sier til ham: Herre, han stinker allerede, for han har ligget der fire dager. Jesus sier til henne: Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet? De tok da steinen bort. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt meg. Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst: Lasarus, kom ut! Da kom den døde ut, ombundet med liksvøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svetteduk. Jesus sier til dem: Løs ham og la ham gå! « Joh 11,39-44.

Slik en kjærlighet venter på oss en dag i framtiden, vi kommer ikke til å dø, men «skifter bare adresse» fra jorden til Jesu bosted, som er i himmelen. Jesus svikter oss aldri, han er trofast. - God helg!

«Folkeskaren som hadde vært med ham da han kalte Lasarus ut av graven og reiste ham opp fra de døde, vitnet om det. 18Dette var også grunnen til at folket gikk ham i møte, fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegnet. 19Fariseerne sa da seg imellom: Dere ser at dere ikke oppnår noe! Se, all verden løper etter ham!» Joh 12,17-19.