«Også dette kommer fra Herren over hærskarene. Hans råd er underfulle, hans visdom er stor.» Jes 28,29

Vi vet at Herrens veier er uransakelige, han vet best. Han er svaret på alle våre problemer. Går vi til Jesus med alle våre hvorfor, så vil han gi oss svar i Ordet.

- I Bibelen leser vi ofte om episoder som har hendt oppover tidene med konger og Herrens tjenere  etc. Mange ganger er Guds veier ikke så lett å forstå med det samme. Tenk på Abraham som hadde ventet på sin arvesønn Isak, og da han endelig fikk en sønn med Sara, så sier Gud at han skal ofre ham. Men Abraham hadde lært Gud å kjenne, så han gjorde som Gud bad ham gjøre. Tok sin sønn og et esel og tjeneren med et vedfang til å legge som brensel på alterbålet. Isak var så gammel at han skjønte ærende som faren hadde fått. Men han spurte far sin om offerlammet, hvor var det? Faren sa at det ville nok Gud syte for.

Gud lot Abraham gå så langt i sin gjerning at Abraham bandt sønnens armer og føtter og la han oppå  alteret.  Da han skulle til å stikke sønnen i hjel, før han ofret ham, lød røsten fra Himmelen fra Gud , at han skulle ikke gjøre det.

Gud ville prøve Abrahams trofasthet og han fant at han var villig til å ofre sin egen sønn for Ham, da lot Gud en vær komme til syne for Abraham og han ofret den. Denne hendelsen var en profetisk handling som senere gikk i oppfyllelse med Jesus, Guds egen sønn.

Han ble ofret for våre synder, slik at vi mennesker skulle få et evig liv hjemme hos Jesus.

Der er ingen tilfeldigheter hos Gud , selv om noen påstår at verden er blitt til ved en tilfeldighet!?

 

«Også dette kommer fra Herren, hærskarenes Gud. Han er underfull i råd, stor i visdom» Jes 28,29.