"Men dersom det folket som jeg har talt om, omvender seg fra sin ondskap, da angrer jeg det onde som jeg hadde tenkt å gjøre mot det.  Og en annen gang taler jeg om et folk og et rike, at jeg vil bygge og plante. Men dersom de gjør det som er ondt i mine øyne, og ikke hører på min røst, da angrer jeg det gode som jeg hadde tenkt å gjøre." Jer 18,8-10.

Hva vil skje når Gud viser seg for menneskene, at han faktisk er til og styrer hele vårt univers? Ja, da blir det mange som kommer til å bøye seg for ham og bekrefte med sin munn:- Sannelig Gud finnes og hans sønn Jesus er også virkelighet, slik som de kristne alltid har sagt.

-       Salme 40, vers 4 sier : "Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren."

I store deler av verden er land i krig imot hverandre og her sitter vi som ingenting har hendt. Eller kanskje vi tenker mer enn vi sier ut? Vårt land har vært som Gosen i Egypt, vi har hatt i overflod av alle ting. Men har vi takket Gud for hans godhet? Flertallet av det norske folk kan ikke takke en de ikke tror på , det er jo helt sprøtt.

-       Det er som Frelsesarmeens grunnlegger, William Booth, sa: "I den siste tid skal det bli: Religion uten Den Hellige Ånd. Kristendom uten Kristus. Tilgivelse uten bekjennelse. Frelse uten gjenfødelse. Politikk uten Gud. Himmel, men ikke helvete."

Dette ble sagt av ham for over 150 år siden. Nå er vi nok i disse tider. Mange stygge ord er sagt av mennesker og hvem har ikke gremmet seg over hva en har sagt og gjort? I sitat fra en bok står der:

- "Å leve i gremmelser et av djevelens knep, for det gjør oss mindre effektive. Han bruker knepet for å få oss til indirekte å stille spørsmål ved den sanne effekten av Jesu blod, og for å hindre oss i å se den fulle virkningen av troen vår.( Når vi har bedt om tilgivelse, da er vi tilgitt ) Den Hellige Ånd stryker ikke ut fortiden vår med hjelp av Jesu blod for så å granske saken på nytt."

".... Som dine dager er, skal din styrke være! "5 Mos 33,25b