«Den kloke ser ulykken komme og skjuler seg, men de ufornuftige går på og får bøte.» Ords 27,12.

Er du blant de kloke som ser at andre tider vil komme over vårt land. Tider som kalles nedgangstider. Hva er det? Jo, det er arbeidsledighet, økte skatter for folk flest, og uroligheter oppstår lett mellom folkegrupper. Kan vi skjule oss om tidene skulle komme? Den eneste plassen som vi kan skjule oss er å være i Guds nærhet og ledelse, slik som salme 27,5 sier:

«For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag, han skjuler meg i sitt skjermende telt. På en klippe fører han meg opp.»

I gamle landet Israel står det mange ganger i Bibelen to uttalelser : «Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far David hadde gjort.» 2 Kong 18,3, eller

«Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, akkurat som hans fedre hadde gjort.»2 Kong 23,32 .

Følgende av det onde som ble gjort var følgende :

«Men Israels barn fortsatte med å gjøre det som var ondt i Herrens øyne. Og Herren ga Eglon, kongen i Moab, makt over Israel, fordi de gjorde det som var ondt i Herrens øyne.» Dom 3,12.

Har Norges barn gjort noe som er ondt i Herrens øyne? Ja, dessverre, vi har og gjør det hver dag i landet vårt. Kan vi vente oss en bedre skjebne enn Israels barn den gang?

Ja, sier du, vi har nåden i Jesus Kristus. Er nåden til for å bryte Guds bud? Er ikke nåden gitt til hver og en av oss som omvender oss fra de onde gjerninger og bøyer oss ned for Jesus. Han som har gitt sitt liv for våre synder og i stedet for straff har han gitt oss nåde, slik at vi kan leve i harmoni med Ham.

«Hør, mitt folk, jeg vil vitne for deg! Israel, å, om du ville høre på meg!  Det skal ikke være noen fremmed gud hos deg, og du skal ikke tilbe utlendingenes gud.» Sal 81,9-10.

Ha ei ransakelig helg innfor Herren vår Gud!