«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.» Åp 3,20.

Vi lever i en spennende og en alvorlig tid. Spennende fordi vi er nærmere slutten på endens tid enn begynnelsen, noe som stiller menneskene i dag på valg.  Jesus kommer snart, men hva med meg da? Er jeg rede til å møte Jesus? Dagens drypp gir oss svaret. Vi mennesker har valget når Jesus banker på «vår hjertedør» i dag.

Leste for noen år tilbake om en hendelse i Tunisia om en mann som fikk en drøm. Han hadde hatt den samme drømmen de siste tre årene, noen ganger en gang i måneden, andre ganger kom drømmen hver natt. Han lette etter en forklaring på drømmen.  I drømmen så mannen tre menn som sto sammen. Mannen i midten hadde et kors rundt halsen. Han holdt en blå bok i hånden og sa til mannen: «Ta denne boken og les den.» Mannen i midten hadde langt skjegg og hadde en kappe på seg. Den andre mannen som sto sammen med ham, var taus. Den tunisiske mannen ble skremt av drømmen. Han gikk til en lokal imam (islamsk leder) og spurte ham hva drømmen skulle bety. Imamen sa at det visste han ikke. Han gikk deretter til en ortodoks kirke og spurte om drømmen, men der viste de ham ut av kirken. Til slutt kom han i kontakt med en protestantisk pastor. Han presenterte den tunisiske mannen for en lokal tunisisk troende som inviterte ham med på et kristent møte.

Da den tunisiske mannen kom til kirken, fikk han et Ny testamente (det var til og med blått) og en kopi av Jesus-filmen. Enda en gang delte den tunisiske mannen drømmen  sin og en av de troende i menigheten forklarte: «Mannen i midten er en Jesus-troende eller Jesus selv. Boken han holder er Bibelen. Han gir deg en invitasjon til å lese Bibelen. Du trenger ikke være redd for drømmen. Gud gir deg en invitasjon til å lese Hans Ord. Spørsmålet blir da: «Hva vil du svare? Vil du ta imot invitasjonen? Vil du akseptere boken?»

Så delte de Åpenbaringen 3,20 med mannen. Han var taus en stund og så sa han: «Jeg har bestemt meg for å følge Jesus.» Da han ble spurt om hvorfor han ville det, sa han: «Jeg har aldri hatt fred. Nå når jeg har bestemt meg for å følge Jesus, merker jeg at jeg endelig får fred.»

«Og de sa til hverandre: Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet Skriftene for oss!» Luk 24,32.