"Og se, de bar til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: Vær frimodig, sønn! Dine synder er deg forlatt!" Matt 9,2.

Mannen i dagens drypp lå lam på en båre. Kjennetegnet på at en er lam er at du ikke kan røre på deg av egen kraft. I boksekamper så ser du den tapende part til slutt ligger urørlig nede på bakken, da har han tapt kampen, han er slått ut av motparten. Men etter en stund så kommer taperen til seg selv og reiser seg opp igjen. Slik kan ikke en som er slått ut av lamhet gjøre, han er avhengig av hjelp.

Men Jesus gjorde mannen rørlig og frisk , slik at han kunne reise seg å gå uten hjelp fra andre. Hvordan greidde han det? Jesus er Guds sønn og var med på skaperverket fra opphavet, han talte til mannen og helbredet ham, fordi han så troen hos bærerne.

Jesus elsker alle mennesker og ga sitt liv for oss, slik at vi kan få tilgitt våre feil, synder og få et nytt liv med Jesus som frelser på vår livsvandring.

Ligger du nede i "psyksisk" forstand, slik at du føler at menneskene tråkker på deg. Du blir aldri hørt eller forstått, men menneskene bare går bare forbi deg med et falsk smil. Men heldigvis så er ikke håpet ute for deg som kjenner deg "nede". Påkall Jesus og du vil få oppleve å få nytt mot og nye krefter til å møte en ny dag.

«Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke.» Jes 40,29.