«Alle som bor på jorden er for ingen ting å regne. Han gjør som han vil med himmelens hær og med dem som bor på jorden. Ingen kan hindre ham og si til ham: Hva gjør du?» Dan 4,35

Disse ordene sa kong Nebukadnesar etter å ha vært som en okse i 7 tider(år). For før de 7 årene  tok han til orde og sa:

«Er ikke dette det store Babel, som jeg med min veldige makt har bygd til kongesete, til ære for min herlighet!» vers 30.

Men før kongen ennå hadde talt ut, kom det brått en røst fra himmelen til kong Nebukadnesar. Røsten sa at nå var riket hans  tatt fra ham! Fra nå av skulle han bli utstøtt fra menneskene . Han skulle holde til blant markens dyr og gress skulle han ete som oksene. Sju år skulle gå fram over kongen, helt inntil han sannet at Den Høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene og gir det til den han vil. I samme stund ble Herrens ord fullbyrdet på Nebukadnesar, han gikk ut blant markens dyr og spiste gress som en okse.

Etter de 7 årene var omme fikk kongen forstanden sin tilbake, og kongedømmes ære, herlighet og prakt fikk han igjen. Hans  rådsherrer og stormenn oppsøkte ham og på ny ble han innsatt i kongedømmet og fikk enda større makt enn før.  Resultatet av denne opplevelsen var at  Nebukadnesar priste og opphøyet og æret fra da av himmelens konge, for alle hans gjerninger som alltid er sannhet og hans stier som er rettferdighet. Og dem som ferdes i overmot, makter han å ydmyke.

Vi går imot et nytt presidentvalg i USA. Hvem vinner av de to kandidatene? Herren sitter med svaret. Noen profetier som har kommet ut sier at Trump vil bli president, andre sier at Obama vil fortsette p.g.a. uroligheter som rammer USA. En så et syn i 1933 at det reiste seg en skjønn, men grusom kvinne i USA. Hun fikk hele nasjonen i sin makt og ble veldig populær blant kvinnene. Er Clinton denne kvinnen eller må en vente til et senere valg. Om hun er det så tyder det på at hun bli den siste presidenten, fordi en stor krig ville bryte ut iflg synet som mannen hadde.

God helg med «så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å ta bort manges synder, annen gang vise seg, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham.» Heb.9,28.