«Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes. Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn. Heri består visdommen. Den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall. Og dets tall er seks hundre og sekstiseks.» Åp 13, 15-18

Mange er opptatt av å prøve "dagens chip" på markedet som blir lagt under huden i hånden, en NFC-chip. Hvorfor det kan man spørre seg, og svaret som går igjen er at de synes det er litt gøy. Noen blir derfor veldig engasjert da de får høre at dette går an å få til i dag.

Men hva så «gøy» med chipen da. "Bio-hackermannen" som selv har en chip på hver hånd bruker denne blant annet for å låse opp dørene på kontoret hvor han er. Hvis noen lurer på om det er vondt å sette inn chipsen , så kan sies at det er det – men de som gjør det, mener det er verdt . Med chipen på plass så kan en kommunisere med ting gjennom en chip i hånden. I stedet for å bære med seg nøkler, adgangskort, huske og taste inn passord til mobilen eller datamaskinen, kan du da bruke NFC-chip, for den har du alltid med meg. De tester også i dag ut teknologien for å gjennomføre betalinger gjennom denne chipen som en har i hånda. Chipen idag er ikke større en stor knappenål og ligger i en glassampulle 2 ganger 12 millimeter stor. Disse chipsene er passive, de har ikke egen strømforsyning og kan ikke sende signaler om sin posisjon. De får strøm av en enhet som rettes direkte på chipen for å sende informasjon. Den gir ingen utslag i sikkerhetskontrollen. Er det noe, så er den lett å klemme ut.

Dette høres fornuftig ut i det praktiske dagliglivet for oss mennesker, slik som vi var skeptiske til betalingskort i stedet for penger. I dag er det allmenneie for enhver og nå kommer denne chipsen, som erstatter kortbruken i dag. Men i dag er kort og chips en frivillig sak om en vil ha det, men når penger i "løsvekt" blir borte, da sitter en fint i det om en ikke har kort eller chips. Men denne chipsen er "uskyldig" mot den som kommer , som omtales i dagens drypp.

Når den dagen kommer at du må ha et merke på din hånd eller i din panne for å få kjøpe eller selge, skulle vi da være her på jorden, så nekter vi å ta imot «dyrets chip».

«Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til.» Luk 21,28.