«Jeg vet, Herre, at et menneske ikke selv råder for sin vei, at det ikke står til vandringsmannen å styre sin gang. Tukt meg, Herre, men med måte, ikke i din vrede, for at du ikke skal gjøre rent slutt på meg! Øs din harme ut over hedningene, som ikke kjenner deg, og over de ætter som ikke påkaller ditt navn! For de har fortært Jakob, fortært ham og gjort ende på ham, og ødelagt hans hjemland.» Jer 10,23-25.

Profeten bekjenner sin viten innfor Herren. Han vet at menneskene ikke selv kan bestemme sin vei, likeens at en vandringsmann heller ikke kan styre sin egen vei. Han ber Herren om å tukte ham, men ikke i vrede, for da ville profetens liv vært ute. Men profeten ber Herren utøse sin harme på hedningene, de som ikke kjenner ham og likeens de ættene som ikke påkaller Herrens navn. Han minner Herren om hvem som har fortært Israel og ødelagt dets hjemland.

Vi er begynt på et nytt år med nye muligheter og utfordringer både for den enkelte og storsamfunnet i særdeleshet. Guds øyensten,Israel, er midtpunktet i år som i fjor. Vil ikke «hedningene» og de ættene som ikke tror på en allmektig Gud omvende seg i sin tanke-gang? Skriftene sier nei, ikke frivillig, men motvillig vil de en dag bøye sine kne og bekjenne høyt og tydelig at Jesus er Herre og ingen andre. Men da er det for sent å komme inn til Guds herlighet i hans himmel, de blir overført til satans tilhørighet.

Ungdommer ! Hvordan skal dere holde deres veier rene? Gjøre så godt dere kan og håpe på det beste? Nei, la oss se hva Ordet sier:

«Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord.» Sal 119,9.

Ungdomstiden er hva du lærer for framtiden når alderdommen kommer, da håper jeg alle kan si dette :

«Forlat meg da ikke inntil alderdommen og de grå hår, Gud - inntil jeg får kunngjort din arm for etterslekten, din kraft for hver den som skal komme.» Sal 71,18.

Godt nytt år!