«Da yppersteprestene og fariseerne hørte hans lignelser, skjønte de at det var dem han talte om.» Matt 21,45.

Jesus talte bare til folket i lignelser og uten lignelser talte han ikke noe til dem. En ligning er i matematikk et utsagn som uttrykker at to størrelser er like. Ligningen består av en venstreside og en høyreside, samt et likhetstegn som viser at de to sidene er like.

Dagens drypp er hentet fra ligningen om vingårdsmennene, der innholdet i lignelsen traff yppersteprestene og fariseerne. De skjønte faktisk ligningen, at det var om dem Jesus talte om, derfor ville de gripe ham, men fryktet for folket, for folket holdt ham for en profet.

Derfor talte Jesus til dem i lignelser. For de så, og likevel så de ikke. De hørte, og likevel hørte de ikke, og forstod ikke.

Vi kan også bruke lignelser i våre framstillinger når vi snakker med andre mennesker. Vi kan kalle det «hint», dvs vi forteller om noe til andre som en som hører på vet om, men han/hun  forstår ikke «hintet» fra fortelleren, som gjør «blikkuttrykk» til den som vet mer om saken om å tie.  Akkurat som i matematikken ga Jesus et utsagn som uttrykte at to oppfatninger er like.  Selve fortellingen kunne vært fortalt historisk om de den angikk, nemlig yppersteprestene og fariseerne , i stedet fortalte Jesus folket bare ligningen. Men yppersteprestene og fariseerne tok «hintet», men sa ikke noe høyt til folket om hvem lignelsen angikk.

Jesus kunne fortalt yppersteprestene og fariseerne «teksten»(sannheten), men da hadde det ikke blitt en lignelse. Bruk av lignelser ble profetert av Jesaja i kap.6,9 : «Og han sa: Gå av sted og si til dette folket: Hør og hør, men forstå ikke! Se og se, men skjønn ikke!» Det samme gjelder i dag for de ufrelste menneskene, de ser og hører Guds ord, men allikevel så forstår de ikke det de ser og hører. Hvorfor? Jo, det er bare Jesus som kan åpne øyner og ører for evangeliet. Slipper du han inn i ditt hjerte, så kommer du til tro, og da åpnes deres «åndelige øyner» så du skjønner Ordet i Bibelen mer og mer.

«Og det skjedde da han satt til bords med dem, da tok han brødet, ba velsignelsesbønnen og brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem.» Luk 24,30-31.