«Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde. Og de ble forvirret fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk.» Apg. 2,6.

Jeg satt og hørte på en sang , hvor språket var uforståelig for meg. Men med «Google» til hjelp så fikk jeg oversatt den første setningen i sangen, som lød : «Cuando levanto mis manos!» som på norsk ble: «Når jeg løfter mine hender!» «En lærer så lenge en lever!» sier ordtaket.

- Tenkte på den gang Gud skapte Eva og Adam og lærte dem et språk som de forstod seg imellom og når Gud snakket med dem. Språket bandt dem sammen og de lærte sine arvinger opp i samme språk. Folket økte raskt og de snakket samme språk og var ett folk.  Da kom de på en ide: «Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen. La oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden.» Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn bygde. Og Herren sa:

«Se, de er ett folk, og de har alle samme språk. Dette er det første de foretar seg. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre. Kom, la oss stige ned og forvirre deres språk så de ikke forstår hverandres tale.»

- Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor ble byen kalt Babel, for der forvirret Herren all jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden. (1 Mos 11,4-9)

Vet du hvem som er det mest språkmessige mennesket på denne jord i dag? Det sies å være  Ziad Fazah, som snakker flest språk. Han ble født i Liberia, men kom senere til Beirut sammen med sine foreldre. De siste 25 årene har han bodd i Brasil. Han kan minst hele 56 språk, og det var for noen år siden, leser vi på Internett. Noen sier at vanlige mennesker ikke er i stand til å lære mer enn sju eller åtte språk, men iflg Wikipedia  så var Bibelen den 31. des.2008 oversatt til 451 forskjellige språk og deler av Bibelen oversatt til i alt 2 479 språk. Men jeg vet om en som i dag snakker og forstår alle språk. Det er han som ga oss livet, som forvirret menneskene i Babel med språket deres, så de forstod ikke hverandre. Da måtte de likesinnede i språk dra sammen til nye landområder og dermed oppstod land og folk verden over. Men vi som er ett i Jesus Kristus i dag, forstår hverandre uansett hvilket land og folk vi kommer fra. Da har vi alle fått å drikke av den samme kilde, som gir oss liv i overflod.

«og de drakk alle den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus.» 1 Kor 10,4.

AddThis Sharing Buttons

Share to FacebookShare to TwitterShare to PinterestShare to Mer...