«Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er. Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud.» Mika 6.8

Profeten forteller hva Gud krever av et menneske, nemlig at du det som er rett, viser trofast kjærlighet og at du vandrer ydmykt med din Gud. Salomo sier i sine ordspråk kap.28, vers 11: «En rikmann er vis i egne øyne, men en fattig som er forstandig, gjennomskuer ham.» Ords 28,11

- Ja, men dette er fra det gamle testamentet, tenker du gjerne. Ja, men hva står skrevet i det nye testamentet? Vi husker mannen som kom til Jesus og sa: «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?»

- Men Jesus sa da til den unge mannen: «Hvorfor spør du meg om det gode? Det er bare én som er god! Men vil du gå inn til livet, så hold budene!» Men mannen spurte Jesus om hvilke bud han mente? «Disse,» sa Jesus: «Du skal ikke slå i hjel! Du skal ikke bryte ekteskapet! Du skal ikke stjele! Du skal ikke vitne falskt! Du skal hedre din far og din mor! Og du skal elske din neste som deg selv!»

Den unge mannen sa da til Jesus, at alt dette hadde han holdt. «Hva er det så jeg mangler?» spurte mannen Jesus. Da sa han til ham: «Vil du være fullkommen, da gå og selg det du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!»

- Dette svaret hadde nok ikke den unge mannen ventet å få høre av Jesus, derfor gikk han bedrøvet bort, for han var veldig rik. (Jfr. Matt 19,16-22)

Å følge Jesus er å gi seg selv helt og fullt til ham.

- «Da sa Jesus til disiplene sine: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.» Matt 16, 24-25.

Sett i lys av dagens drypp og Jesu ord så oppdager du snart at her møter du «veggen» om du ikke vender om fra ditt eget jeg og mottar Jesus i ditt hjerte. Ganske enkelt, men så vanskelig, du må bli født på ny. Kjød er kjød og ånd er ånd. Kjødet skal ikke arve Guds rike.

«Det blir sådd et naturlig legeme, det reises opp et åndelig legeme. Så sant det finnes et naturlig legeme, finnes det også et åndelig legeme. Slik står det også skrevet: Det første mennesket, Adam, ble til en levende sjel. Den siste Adam ble til en ånd som gir liv. Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, og deretter det åndelige. Det første mennesket var av jorden, jordisk. Det andre mennesket er av himmelen. Som den jordiske var, slik er også de jordiske. Og som den himmelske er, slik skal også de himmelske være. Og likesom vi har båret bildet av den jordiske, så skal vi også bære bildet av den himmelske.» 1 Kor 15,44-48.