«Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.» Gal 2,20

Vi mennesker er sammensatt av tre deler. Det er kroppen vår, sjelen vår og ånden vår. Om vi tenker oss at bilen vår er kroppen vår, og der sjelen vår er motoren i bilen. Sjåføren er ånden vår som holder bilen på veien og bestemmer hvor bilen skal kjøre. En bil uten sjåfør er bare til utstilling, den kommer ingen vei. Slik er det med det menneske som ikke er født på nytt , ånden er faktisk død, den mangler liv. Judas skriver i sitt brev vers 18 -21 :

«For de sa til dere: I den siste tid skal det komme spottere som farer fram etter sine ugudelige lyster. Disse er det som skaper splittelse, de er sjelelige mennesker som ikke har Ånden. Men dere, kjære: Oppbygg dere på deres høyhellige tro, be i Den Hellige Ånd, og hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn til evig liv.»

Her sier Judas at disse spottere som skal komme i den siste tid, disse er sjelelige mennesker som ikke har Ånden, Guds Hellige Ånd. Men setter du et slikt menneske til å kjøre bilen sin, så vil kjøringen være på verdslig vis. Det mennesket kan ikke si som dagens drypp sier, for det mennesket lever ikke livet sitt i Jesus Kristus, men lever på verdslig vis med sine sjels tanker.

Bilen trenger pleie og stell skal den holdes vedlike til å brukes, slik trenger også vår kropp daglig vedlikehold. Vi trenger å bade oss i Ordet, slik at vi kan få bort alle skitne tanker og stygge ord fra vår munn.

Det koster å ha en bil på verksted, men det er nødvendig for sikkerhetens skyld. Slik er det også med vår «åndelige bil» . Sjåføren må se til at bilen holdes ren og kjører på ordentlige veier. Sjelens motor er undergitt instruksene fra sjåføren om han lever et liv i Ånden. Gjør han ikke det, så mangler bilen full styring , for bilen drives kun på sjelelig vis uten å være undergitt Åndens ledelse. Lever vi dagens drypp så lever vi i Ånden, dvs vår ånd styrer sjelens tanker slik at kroppen utfører det vår ånd sier til sjelen som styres fra hodet.

«For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden tar livet av legemets gjerninger, skal dere leve. For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far! Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn.» Rom 8,13-16.