«Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.» Joh 4,22

Den samaritanske kvinnen møtte Jesus ved Jakobs brønn, som lå ved en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef i sin tid.. Ute i samtalen kvinnen hadde med Jesus måtte hun spørre om en trostvist som hennes folk og jødene aldri ble enige om, nemlig hvor var det rette stedet for å tilbed Gud? Kvinnen sa: «Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er stedet hvor en bør tilbe.» Jesus sier da til henne: «Tro meg, kvinne! Den time kommer da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.»

Jesus sier frelsen kommer fra jødene, for hun som vi andre ble regnet som hedninger som ikke kjente Gud. Jødene var Guds menighet og de kjente Gud utfra Moseloven etc.

Denne dagen er unik for oss mennesker, for her sier Jesus faktisk at fra nå av gjelder ingen stedsplasser der en skal komme for tilbe Gud den allmektige. Nei, de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, sier Jesus, for Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet. Eller sagt med ordene Jesus sa til Nikodemus at han måtte bli født nytt! «Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny!» (Joh 3,5-7)

Jesus rev ned «trosgjerde» som stengte jøder og hedninger fra hverandre. Han fullførte det hele på Golgata kors med ordene: «Det er fullbrakt!»

Paulus ble utsendt av Jesus til å forkynne evangeliet til hedninger ( slike som oss nordmenn) og Peter fikk i oppdrag å gå til egne landsmenn med det glade budskapet.

Peter sine etterfølgere i dag er vel de som kalles messianske jøder eller hebraiske kristne, som er et fellesnavn for de kristne grupper som inkluderer ulike grader av jødisk praksis. Mange av disse gruppene arbeider målrettet med misjon mot jøder og har i dag oppnådd å trekke til seg flerfoldige tusen jøder og kristne. Disse gruppene blir sett på med sterk uvilje av alle retninger av jødedommen, som ser på de som mer eller mindre fordekte og uærlige misjonærer for kristendommen. Dei messianske gruppene nekter selv at dette er tilfelle og de vokser i antall for hver dag i Israel.  Målet deres er å få sine egne frelst, dvs at de får se Jesus som døde på Golgata kors, som deres Messias.

«Når de forfølger dere i én by, så flykt til en annen. For sannelig sier jeg dere: Dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før Menneskesønnen kommer!» Matt 10,23