«For så sant blodet av bukker og okser, og asken av en kvige, helliger til kjødets renhet når det blir stenket på dem som er urene, hvor mye mer skal da Kristi blod - han som i kraft av en evig Ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer - rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud!» Hebr 9,13-14

Frelsen kommer ifra jødene , sa Jesus til kvinnen ved Jakobs brønn.  Dagens drypp sier litt om bakgrunnen for denne frelsen til jødene, «blodet av bukker og okser, og asken av en kvige, helliger til kjødets renhet når det blir stenket på dem som er urene». Den helligste stedet for å tilbe Gud for jødene i det gamle testamentet var i Jerusalem, for de  samaritanske var det fjellene i Samaria.   Men de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, dette fordi Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet, sa Jesus.

- Leste på nettet om en kristen journalist i Danmark som ble «angrepet» for sine uttalelser om utviklingen i Europa vedr. kristendommen, hvor journalisten uttalte bl.a.:

”Europe is like Judas betraying its Christian tradition with the traitorous kiss of false compassion in order to obliterate the last vestige of Christian civilization in Europe.” (På norsk: Europa er som Judas, som forråder den kristne tradisjon med et forrædersk kyss av falsk medfølelse med det formål at utslette den siste rest av den kristne sivilisasjon i Europa).

«Vekkelsen er kommet!» til vårt land ble det sagt av en profet fra USA sist helg , som besøkte Tv-Visjon Norge. Resultatet fra møtene var at mange ble helbredet for sykdommer etc.

Jeg satt og så på TV-skjermen og for meg ble dette en uvant møteform. Men jeg greidde å holde ut, men hvorfor kunne ikke jeg kjenne den gode atmosfæren som de sa som var på møtet? Den eneste gangen jeg kjente min ånd ble tent, var siste kvelden da «husorkesteret» sang om «Navnet Jesus», da livnet min ånd til i glede.

Vi går spennende tider i møte, innsettelse av ny president i USA, som nå vår «snåsa-mann» sier vil bli drept uten å tidfeste dato.  Den nye presidenten har sagt at han skal flytte ambassaden deres fra Tel Aviv til Jerusalem og slikt går ikke upåaktet hen, selv om USA har vedtatt det for flere år tilbake.

Men jeg avslutter med dagens hilsen fra pjokken Ifra Stavanger som fikk besøk av Jesus i dag. Det var i slutten på et av skolens friminutt. Gutten stod igjen i skolegården og da kom Jesus til ham. Han hadde en hvit kappe på seg og et bredt belte rundt livet. Jesus sa at han var glad i ham og at han var kul. Han sa også at han kom snart å hentet ham til et stort selskap. Hans mormor spør ham da: Var der flere som var innbudt? «Ja», sier han, «du også mormor .»

«Han som vitner dette, sier: Ja, jeg kommer snart! Amen, ja kom, Herre Jesus!» Åp 22,20.