«Alt har Gud gjort vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte, men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør, fra begynnelsen til enden.» Fork 3,11

Forkynneren i Bibelen som tilegnes å være kong Salomo som skribent , skriver i kap.6, 3 i boken om en mann får hundre barn og lever i mange år, så tallet på hans levedager blir stort, men hans sjel ikke mettes av det gode og han heller ikke får noen gravferd, da sier Forkynneren: «Et ufullbåret foster er bedre stilt enn han.»

Guds ord sier at Gud skapte mennesket i sitt eget bilde, til mann og kvinne skapte han dem. Menneskene er unike skapninger som kan tenke, se, høre, smile, snakke med hverandre, være gode mot hverandre. De kan gå på to føtter , jobbe med to armer og sammen kan de øke befolkningen på jorden.

Men mennesket har også fått sin egen vilje til å bruke til det gode og til det onde. Selv om skaperen, Gud, ga sitt eiendomsfolk, jødene, de ti bud og leve etter, som vi kristne i dag har valgt å følge i Jesu Kristi fotspor. For i Jesus Kristus regnes vi rettferdige og himmelen verdig.

Menneskene er egoister, seg selv først og siden det som passer inn i deres liv.

Et av Guds bud sier : Du skal ikke slå i hjel, dvs menneskene. Men hva skjer daglig i vårt land og jorden rundt? Daglig dreper menneskene hverandre. Ja, voksne mennesker tar seg selv til rette på Guds skaperverk, de dreper foster (barn) i mors maver med myndighetenes tillatelse i lovs form.

Tenåringen fortalte til bestemoren sin om noe han nylig hadde lest på Internett. - Det var om et foreldrepar som ønsket seg et barn og ønsket deres ble oppfylt like etterpå. Hustruen ble gravid og lykken var stor for foreldrene helt til moren var til ultralydundersøkelse og fikk vite at hun gikk med trillinger. Da fikk gleden en brå stopp, for det var 1 barn de hadde tenkt seg ikke 3. De bestemte seg da for å få fjernet 2 av barna i morens liv. Så tenkt så gjort. Barna var alle eneggede og det som skjedde med det levende barnet, var at det døde like etterpå.

Tenåringen så da på bestemors ansikt og mange spørsmål ble stillet.

Men nå er vi «kommet» lengre enn Gud i skaperverket. Vi kan selv få bestemme hvilket juridisk kjønn vi mener vi er og da kan vi søke om endring i kjønnet vårt. Er du en kvinne, så kan du få ny status i folkeregisteret som mann, men allikevel er du en kvinne som kan føde barn selv om du er en mann på papiret. Eller omvendt.

I vårt land har allerede 490 personer skiftet juridisk kjønn siden loven trådte i kraft 1.7.2016. Hva blir det neste menneskene finner på? Jo, det blir å skape mennesker , men da setter Gud foten ned- nå er det nok.

«Da jeg bare var et foster, dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet.» Sal 139,16

Hans