«Men det folket som bøyer sin nakke under Babel-kongens åk og tjener ham, det vil jeg la bli i ro i sitt land, sier Herren, og det skal få dyrke landet og bo i det.» Jer 27,11.

Vi vet at Herrens veier er uransakelig, slik det står skrevet i Jes 40,28 :

«Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett, han blir ikke utmattet, hans forstand er uransakelig.»

I disse dager raser verden mot en mann som er blitt president i USA mot alle odds. Motstanderne lover å få ham bort og da finner de på mange påfunn av usannheter, men Herren er fremdeles på sin Trone i himmelen og derfra skuer han ned på oss jordboere. Han oppfanger hvert ord som sies og hver tanke som kommer opp i menneskets sinn, vet han om. Men dette blir ikke trodd av det store flertallet i verden i dag, så da blåser de bare av sånne barnslige tanker og ord.  Men forut for dagens drypp sa Herren klart ifra gjennom profeten Jeremia at de som ikke bøyet sin nakke under Babel-kongen, de ville det gå ille med. Da kom jeg til å tenke på en profeti som kom i USA i juli 2016, altså føre valget i nov. Kjennetegnet på om en profeti er sann, er at det går som profetien sier, hvis ikke har mannen talt av seg selv. Profetien som kom lyder :

"Jeg var en tid i bønn for flere uker siden, da Gud begynte å snakke med meg om skjebnen til Donald Trump i Amerika. Den Hellige Ånd talte til meg og sa:" Trump skal bli min trompet til det amerikanske folk, for han besitter kvaliteter som er enda vanskelig å finne i mitt folk i disse dager. Trump frykter ikke mennesker og han vil heller ikke tillate bedrag og løgner å gå ubemerket hen. Jeg kommer til å bruke ham til å avsløre mørke og perversjon i Amerika som aldri før. Men du må forstå at han er som en okse i et vitrineskap med mye glass. Mange vil ønske å kaste ham bort fordi han vil forstyrre deres følelse av fred og ro, men du må lytte gjennom krigsilden for å oppdage sannheten jeg taler gjennom ham. Jeg vil bruke rikdommen som jeg har gitt ham til å avsløre og lansere undersøkelser som søker etter sannheten. Akkurat som jeg løftet opp Cyrus til å oppfylle mitt formål og planer, så har jeg reist opp Trump for å oppfylle mitt formål og planer i forkant av 2016 valget. Du må lytte til trompeten svært nøye for han vil varsle alarm, og mange vil bli velsignet på grunn av hans medfølelse og barmhjertighet. Selv om mange ser den utvendige stolthet og arroganse, har jeg gitt ham et ømt hjerte av en far som ønsker å gi en hjelpende hånd til de fattige og trengende, til den fremmede og den fremmede."

( Pastor Jeremiah Johnson, 28 år. Juli 2016. Gjengitt i  bladet Charisma.)

«Og han talte til Korah og hele flokken hans og sa: I morgen skal Herren åpenbare hvem som tilhører ham, og hvem som er hellig, så han lar ham komme nær til seg. Den som han utvelger, vil han la komme nær til seg.» 4 Mos 16,5