«Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere: Livet og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve, du og din ætt! Elsk Herren din Gud. Hør på hans røst og hold fast ved ham! For dette er ditt liv. Og da skal du nå en høy alder og få være i det landet som Herren med ed har lovt å gi til dine fedre Abraham, Isak og Jakob.» 5 Mos 30,19-20.

Når du har kjempet gjennom en fysisk eller åndelig kamp og langt om lenge bryter optimismen igjennom, da kan du gjerne utbryte i glederop : «Men nå ser jeg da lys i enden av tunnelen.»
- Hva mener en da? Jo, at nå nærmer problemene, konfliktene seg en løsning, du ser endelig lyset . Da har du gått lenge gjennom en sort tunell uten å se lys. Det er så oppmuntrende å få se lyspunkter gjennom dagens strev. De som tror på Gud, skal ikke bli skuffet. De ser lyspunkter i alle Guds løfter i Bibelen, hvor Herren har gitt oss et håp som varer helt inn i evigheten. Profeten Jeremia sier i 17,7-8 :

«Velsignet er den mann som stoler på Herren, og lar Herren være sin tillit. Han skal bli lik et tre som er plantet ved vann og skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer. Alltid har det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år og holder ikke opp med å bære frukt.»

Hvor mange er det i vårt folk i dag som stoler på Herren? Det synes å være veldig få. En må vel først tro på at Gud finnes, før en kan stole på ham?

Det ble profetert av en kvinne på tv forleden at - Gud skulle komme over Norge nå på en mektig måte før sommeren kommer.

- Da vil menneskene komme på valg, når de oppdager at Gud virkelig finnes. De vil da få valget som dagens drypp sier : «Livet og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve, du og din ætt!»

Når tid gikk israelittene bort fra Herren i sitt trosliv? Jo, det var da de trodde de kunne gjøre hva de selv ville uten å rådføre seg med den Guds tjener, Moses. Hva skjedde når de igjen søkte Herren Gud igjen». Jo, de så at mennesker døde like foran deres øyne av synd som de hadde gjort imot Gud. Da kalte de på Moses og lovet å holde seg til Guds bud. I motgangstider søkte folket Herren, men i velstandstider glemte de å søke Herren og utfoldet seg heller i sine lyster. Også for oss i dag er vi inne i samme mønsteret; - -- gode tider er dårlige tider for Guds folk, vanskelige tider er gode tider for hans folk. Da søker de Herren for å finne lys i tunellen .

«Det er ett legeme og én Ånd, likesom dere òg ble kalt med ett håp i deres kall.» Ef 4,4.

Ha en riktig trosoppfyllende helg i Herren!