"En salme av David. Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider." Sal 23,1-6

En søster i Herren drømte om at et fly styrtet ned og da kom hennes kjødelige søster så for henne. Søsteren har ligget til sengs i over 6 år med alzheimers sykdom. Hun er nå så «utenfor» dette jordiske livet, at hun ligger med øynene igjen hele tiden og tar ikke mat til seg lenger.

Søsteren som drømte om flystyrten, bestemte seg for å besøke henne . Men hva skulle hun gjøre for å få vissheten om at hun hadde Jesus i sitt hjerte om hun skulle forlate dette jordelivet? Da fikk hun salme 23 og reiste så inn til henne på sykehjemmet.

Hun strøk sin søster over hodet og da åpnet hun sine øyner og så på henne, og siden  siterte hun salmen og etterpå sang hun sangen : «I Herrens hender, i Herrens hender, der får vi hvile, der er vi trygg. Det kanskje stormer rundt omkring oss, men i Herrens hender der er vi trygg.»

- Da ser hun at det kommer tåre fra hennes øye, som da var lukket igjen og da hun fikk vissheten i sin ånd , om at søsteren hadde Jesus i sitt hjerte. Hun var trygg i Herrens hender om hun nå fikk reise hjem til Ham i himmelen.

Full av glede og takknemlighet til sin Far i himmelen kunne hun dra fra sykehjemmet, for nå visste hun at hennes søster var i Herrens hender.

«Se, Gud er min frelse! Jeg er trygg og frykter ikke. For Herren Herren er min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse.» Jes 12,2