«Vend tilbake, frafalne barn! Jeg vil lege deres frafall. - Se, vi kommer til deg, for du er Herren vår Gud.» Jer 3,22

Nylig leste jeg om en kvinne som ble utsatt for overgrep da hun var 18 år og var dypt kristen ungdom da livet hennes ble forandret på en natt for alltid. Hun var ute på byen med en gruppe venner da hun ble dopet ned og voldtatt av en gruppe menn. Overgrepet skulle senere lede henne til en 12 år lang karriere i sexindustrien. I dag livnærer hun seg som foredragsholder, og har tatt flysertifikat, men livet med Jesus er enda ikke gjenopptatt, men som det lyder i mottoet til Evangeliesenteret : «Ennå er det håp»!

Å være en kristen er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser, jfr. Heb 11,1. Vi opplever så mange demoraliserende hendelser i våre omgivelser, der media er den største produsenten. En evangelist som driver hjelpearbeid i Nepal kunne nylig fortelle om tre unge kvinnelige menighetsplantere som ble mishandlet hardt , da de var på vei for å starte et arbeide i en av byene. To av pastorene deres er fengslet for å spre evangeliet.

Det var den samme gruppe som skulle skyte evangelisten for et halvt år siden, som nå mishandlet de tre kvinnelige menighetsplantere. Gruppen driver et brennende hat imot de kristne, men evangelistens hjelpearbeid i Nepal tar hånd om foreldreløse barn og gir de prostitusjonsofrene en trygg plass å være.

Nylig kom en ung mor ca 15 år, som for noen måneder siden satt på en bro i Nepal og skulle hoppe ut med babyen sin. Ingen ville vite av henne. Mannen hennes tok henne med da hun var 13 år gammel med til India og solgte henne flere ganger om dagen. Hun lyktes i å rømme, men i hennes hjemby visste de at hun prostituerte seg. Hennes foreldre ville heller ikke ha noe med henne å gjøre, men heldigvis tok hun ikke livet sitt, men fikk komme til evangelistens senter og fikk oppleve Kristi kjærlighet og i dag vil hun leve.

«Og jeg er fullt viss på dette at hansombegynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Fil 1,6