«For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet.» 1 Kor 2,2

Vi sier ofte at vi lever i de siste dager, nådehusholdningens dager. De startet da Jesus døde for oss mennesker på Golgata, da var det fullbrakt i år ca 33 e.Kr., nå lever vi i anno 2017. Frelsesarmeens grunnlegger, William Booth, uttalte følgende profeti om endetiden: 
”I de siste dager skal det bli - religion uten Den Hellige Ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten bekjennelse og frelse uten bekjennelse. Politikk uten Gud, himmel uten helvete”.

* Religion uten Den Hellige Ånd-  kjennetegnes best at vi vet best selv hva som skal til for å få alt til å fungere i menighetslivet- Den Hellige Ånd tas ikke med på råd.

* Kristendom uten Kristus – det grunnleggende som kristendommen skal kjennes på er Jesu død på Golgata – Golgataverket – blodet som ble utøst av Jesus for vår  

  skyld. Dette er utelatt mer og mer i forkynnelsen.

* Tilgivelse uten bekjennelse - er du født på ny og kjenner Jesus etter ånden, ikke etter kjødet, da må en be om tilgivelse om vi synder , vi må bekjenne våre feiltrinn. Vi 

   kan ikke synde på nåden.
* Frelse uten bekjennelse -  det er vanlig å si i dag at man er kristen og har en tro, men den innbefatter ikke Jesus Kristus. Man vil ikke være så åndelig å vedkjenne 

  seg Jesu-navnet og bekjenne det for andre, nei, troen har en for seg selv.  Men hva sier Bibelen i Rom.10,10? Jo, at man kan ikke bli frelst uten å bekjenne navnet

  Jesus.
* Politikk uten Gud – vår nasjon setter humanismen i fokus for norsk politikk . Gud settes utenfor , men der materialismen eller andre religioner får overtaket. Det blir

  mest synlig gjennom tankegangen som styrer lovgivningen vår.
* Himmel uten  Helvete – er sant i kristne menigheter i dag . Helvete benektes hårdnakket, også blant bekjennende kristne.  Istedenfor å behandle dette emnet slik

  Bibelen gjør, kutter man det bort  helvete , fordi det vekker forargelse og irritasjon. I slike anledninger ser en bakover til professor Hallesbys tale , hvor han bl.a. sa

  følgende på NRK radio i 1953 :

«Hvordan kan du som er uomvendt, legge deg rolig til å sove om kvelden, du som ikke vet om du våkner i din seng eller i helvete?»

«Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme ihelvete!» Matt 10,28

Ha en god og tankevekkende helg!