«Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet.» Åp 2,4

Når Herren kaller oss inn til stillhet for Ham, er det alltid lett å si at en er opptatt akkurat nå. For du får aldri tid for Jesus om du ikke tar deg tid.

En mann, vi kaller han Sigurd, ble en dag i sommer  grepet av Jesus i sitt indre tankeliv. Han ble en kristen for mange år siden, men det aldri det ordentlige kristenlivet, kjødet i han fikk viljen mest. Han var med andre ord religiøs i sine gjerninger for Gud. Årene hadde gått, ble gift med en troende god kvinne, fikk barn og alt var vellykket for ham «utenpå».

- Men en dag i mai ble han i dialog med Jesus, han måtte bare sette seg ned på badet. For hans indre trosøyet så han plutselig hva Jesus hadde gjort for ham på korset, han hadde sonet hans synd, og gjort han syndfri, kun ved Guds nåde. Han visste dette før, at det var nåde som ga ham rett til å bli et Guds barn. Men det hadde alltid «fulgt»med i tankene hans, at han alltid måtte gjøre noe for å beholde denne nåden.

- Som et lyn fra klar himmel kom en syndsbekjennesle over ham og han måtte bekjenne sine synder overfor Jesus. Da gikk dette med Guds nåde opp for ham og han ser alt som Jesus har gjort for ham. Da han hadde grått over 1 time i Jesu nærhet, hørte han Jesu røst i sitt indre.

-« Er du nå villig til å lide for meg?»

Lide, lide for deg? Han ble litt overrasket med det samme, men etter en kort tenkepause, så utbrøt han : «Ja, Jesus, jeg er villig til å lide for deg!»

Da kom en slik glede gjennom ham fra Jesus, at han kunne nesten fly.

- Sigurds første kjærlighet til Jesus var blitt fornyet og gjenopptatt etter over 20 års dvale. Nå er livet Jesus og hans nåde i hverdagen. Kona merket at hun hadde fått en ny mann og barna likeens. Nå brenner Sigurd for å gi det glade budskapet om Jesus til sine medsøsken i Herren og de ufrelste .

«Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri,..» Luk 4,18