«For lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet. Prøv da hva som er til behag for Herren! Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!» Ef 5,9-11.

Det er et uttrykk vi bruker : «Nei, det der- an-ne, det får jeg langt oppi halsen!»

Bakgrunnen for uttalelsen kan komme om en hører eller ser en person som viser to sider av seg. Den ene siden er da personen er i den« lyse modusen», da er han/hun smilende og blid . Vil gjerne ha en posisjon i de finere rekker av personer og strekker seg langt for å oppnå en anerkjennelse i «den klubben». Utenforstående beundrer vedkommende inntil de også får han/hun langt oppi halsen. Hvordan går det til?

Jo, det er når hverdagen kommer og oppgavene er mer av jordisk karakter enn oppgavene i « klubben». Da er det en oppdager at personen viser en annen side enn i «klubben», da er det «business» reglene som kommer til anvendelse. Her er det ikke lenger den «lyse modusen» som kommer fram, men heller den «ufruktbare mørklagte» siden.  Ordet som da brukes er «fasadebelysning». 

Dagens drypp tar opp nettopp denne siden av vår oppførsel blant menneskene. Paulus oppfordrer oss til å prøve hva som er til behag for Herren! Han advarer oss til å ikke ta del i mørkets ufruktbare gjerninger, men heller refse dem. Menneskene må forvente å møte oss troende som oppriktige ærlige mennesker, ikke mennesker som er lik «verden» i sin oppførsel, uberegnelige i all sin ferd.

«Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv» Jak 1,22