«La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.» Joh 14,1-3.

Jeg husker en opplevelse en kvinne i Sør-Amerika skrev om på internett . Hun ble som Paulus opprykket til himmelen og møtte Jesus, der bl.a. Jesus sa at  «Mitt folk har sviktet sin oppgave.» Hun fortalte videre:

«Vi så himmelske herskapsboliger og tusenvis av engler som bygde på dem. Noen av englene bygde veldig fort, andre bygde veldig sent, og andre igjen bygde ikke i det hele tatt.» Hun spurte Herren om hvorfor noen engler bygger raskt, mens andre bygger tregere, og at noen har sluttet helt å bygge? Herren forklarte da at det er på samme måte som hans folk jobber på jorden. Englene jobber i samme farten som hans barn gjør det på jorden. Herren sa videre, at hans folk sprer ikke ut evangeliet lenger, de faster ikke lenger, de går ikke ut på gatene og deler ut traktater og forkynner sannheten lenger. Herrens folk skammer seg. Hun ble bedt om å si til hans folk at de må komme tilbake til de gamle stiene. Englene hun så som ikke gjorde noen ting, tilhører de menneskene som har forlatt Herrens stier. «Si til Mitt folk at de må komme tilbake til de gamle stier» (Jer 6,16) og da Han sa dette begynte Jesus å gråte…

«– Gå og fortell Mitt folk at de må søke Meg, for Jeg vil gå, – Jeg vil gå, – Jeg vil gå, – til et folk som søker Meg i ånd og sannhet, – til et folk som er klare, – til et hellig folk.» Og gråtende sa Han; «Jeg kommer, Jeg kommer!»

Da forsto hun hvorfor Jesus gråt, fordi Han kommer tilbake, men ikke for å hente de halv-hjerta. Han vil bare komme tilbake for det folket som søker Han i ånd og sannhet.

«Jerusalem, Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som er sendt til deg! Hvorofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke.» Matt 23,37

God helg!