"Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede!" Jak 4,7-8

Husk at det er ingen fordømmelse for dem som tilhører Jesus Kristus. Vi er dømt ikke skyldig for alle dem som tilhører Ham og ikke bare det, vi er dømt ikke skyldig for all evighet. Derfor vil Jesus at vi skal stole på ham og ikke være redde, for Han er vår styrke, vår lovsang og din og min frelse. Kan vi få noen bedre evighetstilbud?

Men dette tilbudet er avhengig av, at vi ikke lever i kjødet, men at vi er i Ånden, sant Guds Ånd bor i oss.  Skulle noen ikke ha Kristi Ånd, da hører de ikke Kristus til, sier Paulus i Romerbrevet 8, vers 9.

Jeg tror Jesus kommer meget snart for å hente sin brud. Tegn i vår tid viser dette klart , og basunen skal lyde, og overengelens røst skal høres og Jesus kommer ned i lufthimmelen for å hente sin dyrt kjøpte brud.

Hvordan er det med oss? Lever vi i Den Hellige Ånds «åpenbarelse» slik at vi kan høre signalene fra Den Hellige Ånd, der hans røst lyder : «Gjør dere rede, Jesus kommer snart?»  Våre blikk vendes i ånden imot det himmelske Jerusalem, det er det som er vårt hjemland, og dit skal vi. Inntil den dagen kommer , så la oss vinne så mange mennesker som mulig for Jesus. 

«Vær derfor beredt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.» Matt 24,44