«Hold opp, og kjenn at jeg er Gud! Jeg er opphøyet blant folkene, opphøyet på jorden.» Sal 46,11 

Vi lever i en veldig turbulent tid. Kunnskapen blant menneskene på jorden er blitt stor, akkurat som profeten Daniel sier kap 12,4.

Det går imot en finale på jorden. En dag for oss er 1000 år i Guds øyne og 1000 år som en dag (2 Peter 3,8), så da er det ikke så rart at ikke Jesus alt er kommet tilbake. Han sier i  Lukas 13,32 : «Gå og si til den reven: Se, jeg driver ut onde ånder og helbreder syke i dag og i morgen, og den tredje dagen blir jeg ferdig.»

Om en «oversetter» disse ordene til Jesus etter Guds målestokk, så vil det bety at Jesus har nå snart drivet ut onde ånder og helbredet syke i snart 2000 år (2 dager). Jesus ropte ut fra Golgata kors i år ca 33 : «Det er fullbrakt!» To dager fra da skulle bli 2033 for oss. «Men denne dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men bare Faderen.» Mark 13,32 .

Salmisten proklamerer oppskriften for seier , som også gjelder for oss i dag:

«Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet overmåte stor.Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot. Sela.En strøm - dens bekker gleder Guds by, Den Høyestes hellige bolig. Gud er midt i den, den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen bryter fram.Folkeslag bruste, riker ble rokket. Han lot sin røst lyde, og jorden smeltet. Herren, hærskarenes Gud er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Sela.» Sal 46,2-8