« Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortefra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge - se, Herre, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg, du legger din hånd på meg. Å forstå dette er for underlig for meg, det er for høyt, jeg makter det ikke. Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn?» Sal 139:1-7.

Nå er det like mange nordmenn som svarer ja som nei på spørsmålet «Tror du på Gud?», skrev media i mars 2015.

38 prosent svarte JA/NEI til spørsmålet.  24 prosent svarte «usikker».

Hva vil Ola og Kari svare om de leser dagens drypp? Dagens drypp er skrevet av profeten og kongen David. Han hadde erfart alt dette han skriver og Guds allmakt hadde han møtt mange ganger. Han falt i stor synd en gang. Han tilegnet seg en annen manns kone og gjorde henne gravid. Mannen til konen tok han indirekte livet av. Barnet som var unnfanget døde etter fødselen. Profeten oppsøkte David og sa hva hvilken synd han hadde gjort. David innså sin synd og bad på sine knær Gud om tilgivelse. Gud så hans oppriktige anger og tilga ham. Senere ble kvinnen hans kone, da mannen falt i krig. Han fikk da en sønn med henne som ble husket av alle den dag i dag, hans navn er Salomo.

Tenk , akkurat nå mens jeg sitter og skriver ned dette «dryppet», så vet Herren det. Han vet hvilke ord jeg kommer til å skrive ned før jeg har skrevet dem.

For en allmektig Gud vi har, og så sier 38% at de tror ikke på Gud og 24% er usikker.

For den som ikke vil tro, han er der ikke bevis mulig. Han vil ikke tro uansett om Jesus stod midt foran ham. Eller ville han det da? Ja, faktisk tror jeg det.

Men en ting er sikkert, leser du ordene til David i denne salmen, så er det ikke lett å tro at David lyver. Men en dag vil komme for alle da denne teksten oppfylles:

Ved meg selv har jeg sverget, et sannhetsord er gått ut av min munn, et ord som ikke skal vende tilbake: For meg skal hvert kne bøye seg, hver tunge skal sverge meg troskap. Jesaja 45,23

God helg!