"Dåren sier i sitt hjerte: Det er ingen Gud. Ond og avskyelig er deres ferd, det er ikke noen som gjør godt. Gud skuer ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om det er noen forstandige, noen som søker Gud. De er alle veket av, alle sammen fordervet. Det er ingen som gjør godt, ikke en eneste. Forstår de da ingen ting, disse som gjør urett, disse som eter mitt folk som de eter brød. På Gud kaller de ikke. Da ble de grepet av stor redsel, de som ikke kjente redsel. De leirer seg imot deg, men Gud vil spre deres ben. Du gjør dem til skamme, for Gud har forkastet dem. Å, om det ville komme frelse for Israel fra Sion! Når Gud gjør ende på sitt folks fangenskap, da skal Jakob fryde seg, Israel glede seg." Salmene 53:2-7

Salmisten har notert seg dårens utsagn: «Det er ingen Gud.»

Da tenker jeg: Du verden så mange «dårer» vi har bare i vårt land i dag.  Omkring halvparten av den voksne befolkningen tror ikke det finnes en Gud.

Hva sier salmisten videre? Jo, «Ond og avskyelig er deres ferd, det er ikke noen som gjør godt.»

Gud skuer ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om det er noen forstandige, noen som søker Gud.

Resultatet Gud kommer fram til er nedslående – «De er alle veket av, alle sammen fordervet. Det er ingen som gjør godt, ikke en eneste.» På Gud kaller de ikke.

Salmisten sukker i sitt hjerte: «Å, om det ville komme frelse for Israel fra Sion! Når Gud gjør ende på sitt folks fangenskap, da skal Jakob fryde seg, Israel glede seg.»

Jesus kom med frelse for Sion og for oss hedninger. Vi lever i «nådetiden» - Jesus sa at alle dem som tok imot hans navn, de som tror på ham, de ga han rett til å bli Guds barn.

Når det går godt for Israel, da vil det også være gode tider for Guds menighet. Når «menigheten» og Israel står sammen, da kommer Jesus snart tilbake for å hente sin «brud».

Israel vil bli lurt inn i en fredsavtale som Antikrist står bak, men da han krever tilbedelse som Gud, da åpnes Israels øyner. Vi er blitt lurt! De vender Antikrist ryggen og drives ut til en plass Herren har gjort i stand for jødene. Jfr. Åp 12,6.