«Og Herren sier: Fordi dette folket holder seg nær til meg med munnen og ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg, og deres frykt for meg er et menneskebud som de har lært,»  Jes 29,13

Avdøde pastor David Wilkerson tok til tårene da han talte over den tragiske utviklingen innenfor deler av den karismatiske kristenheten som har vært preget av lykkereligion, lattervekkelser og fenomener som i realiteten har brakt skam og vanære over Guds hellige navn. Har vi fått skarer av selvopptatte troende som har hengitt seg til overfladiske latterseanser som minner mer om fyllefester enn et møte med den hellige Gud? Kan vi bli så skeptiske til alt som skjer under dekke av at dette kan umulig  være av Gud.  Mye av det som har skjedd i enkelte karismatiske kretser minner mest om klovneri, sier de mer «rolige kristne menneskene», dette fordi møtene hvor kjente predikanter taler , kan det høres hundeglam, uling ,ukontrollert latter og mange ruller seg rundt  på golvet. Guds ord sier:

«Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren.» Heb 12,14

- Den Hellige Ånd er kommet for å overbevise om synd, rettferdighet og dom.

«Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene: Store ting har Herren gjort mot disse!» Sal 126,2