Stirr på hverandre og bli forvirret! Stirr dere blinde, og vær blinde! Dere er drukne, men ikke av vin. Dere raver, men ikke av sterk drikk. Jesaja 29,9

Hvor er Gud sier de ikke troende kristne ? Ja, om vi sier at Gud er i sin himmel, så sitter smilene løst. Gud har alltid hatt problemer med oss mennesker, også da når vi ikke hadde frelsen i Jesus, men hans folk, jødene, var ikke alltid lydige mot Gud. Når vi ser på menneskene rundt oss, som ikke forstår Guds ord , så ligner det på tiden Gud beskrev jødenes situasjon:

"For Herren har utøst over dere en dyp søvnens ånd. Han har tillukket deres øyne - profetene. Og han har tildekket deres hoder - seerne. Slik er synet av alt dette blitt for dere som ordene i en forseglet bok. Gir en den til en som skjønner skrift, og sier: Les dette! - så sier han: Jeg kan ikke, for den er forseglet. Eller en rekker boken til en som ikke skjønner skrift, og sier: Les dette! - så sier han: Jeg skjønner ikke skrift. Og Herren sier: Fordi dette folket holder seg nær til meg med munnen og ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg, og deres frykt for meg er et menneskebud som de har lært," Jes 29,10-13

«Jeg tror vi trenger å grunne på Guds ord og følge Hans ordninger, skrev en broder til meg,» med følgende tanker. «Ordet er åndens sverd, det har to egger det kløver hjertets tanker og fornyer vårt sinn så vi kan, ved Guds nåde være Hans Ambassadør i denne verden. Det er kun vår ånd som er født på ny. I vår ånd er vi rettferdiggjort, hellige, helbredet og satt fri fra fattigdom. Vår oppgave er å la ordet forvandle oss, så vi ikke lar oss kontrollere av følelser, våre tanker, meninger. Men la Guds ord være det som bestemmer over vårt nye liv i DHÅ .»

God helg alle sammen!

«..for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg.» Apgj26,18