«Gled deg i din ungdom, du unge! La ditt hjerte være vel til mote i din ungdoms dager. Vandre på ditt hjertes veier og etter det dine øyne ser. Men vit: for alt dette vil Gud føre deg fram for dommen.» Fork 11,9

Vi som er eldre kan stadfeste dagens drypp, vi har vært i ungdommens vilkår, og vi syntes alt var topp. De som var eldre var å se på som gammeldagse, mens vi som var ungdommer skulle forandre verden. Men årene har gått og i dag må jeg sanne at Herrens veier er uransakelig. Den som tar imot frelseren Jesus i ung alder, han vil få glede og fred oppover i ungdomsalderen.

Hva er en ungdom hekta på i dag? Facebook, dataspill og andre tekniske ting. Pluss det som følger med ungdommens utviklingstrang, kjærligheten.  Her er det dagens drypp forteller io korthet : Du har lov til alt, bare fryd og gled deg. Bare gjør alt etter hjertens lyst av det du ser på av filmer og andre dataspill. La dine lyster få utfolde seg, men vit sier Forkynneren : «for alt dette vil Gud føre deg fram for dommen.»

Det betyr at Gud vil kreve oss alle til regnskap for vår livsførsel på «dommens dag». Her kommer Jesus inn med vår redning for evigheten. For den dagen vi kommer for «dommen», vil Gud se etter om vårt navn er oppskrevet i Livets bok. Står ikke navnet der, må vi ta alle våre synder mot Gud selv og vi føres da ut fra Guds himmel for all evighet og ned til Satans evige mørke.

La oss derfor både gamle og unge bli hekta mer og mer på Jesus. Hver den som tar imot Ham som sin frelser, gir han løfte om evig liv hjemme hos Ham. Dette er som valget i dag:

Ditt valg bestemmer din framtid! Velg derfor rett, og velg i tide, før du eldes og vil si : Det behager meg ikke! Godt valg!

«De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam.» Sal 34,6