"Jeg, Nebukadnesar, priser og opphøyer og ærer nå himmelens konge, for alle hans gjerninger er sannhet og hans stier er rettferdighet. Og dem som ferdes i overmot, makter han å ydmyke." Dan 4,37

Denne mannen, kong Nebukadnesar av Babel, var en mektig mann som gjorde hva han ville i sine omgivelser. I dagens drypp hilser kongen til alle folk og stammer og tungemål som bodde over hele jorden:. Han ønsket dem fred og fremgang for alle! Kongen hadde funnet for godt å kunngjøre de tegn og under som Den Høyeste Gud hadde gjort mot ham. Hvor store er hans tegn, hvor mektige hans under! Hans rike er et evig rike, og hans herredømme varer fra slekt til slekt. Kong Nebukadnesar, levde i ro i sitt hus, han var frisk og vel til mote i sitt slott. Men midt i sin luksus og velvære hadde han en drøm som gjorde han redd. Hans tanker på sitt leie og synene i hans indre skremte ham.

- Her lå han og slappet av og hadde priset ,opphøyet og æret himmelens konge, for det måtte han sanne at alle hans gjerninger var sannhet og hans stier var rettferdighet. Just da kom han til seg selv p.g.a. en drøm. Kongen fikk tilkalt alle spåmennene, åndemanerne, kaldeerne og tegntyderne inn til seg, og han fortalte dem drømmen, men de kunne ikke si ham hvordan den skulle tydes. Til sist kom Daniel inn til kongen. Kongen hadde gitt han navnet Beltsasar etter navnet på hans gud, tydeligvis hadde ikke kongen gitt avkall på sin gud, selv om han priset himmelens konge. Kongen hadde erfart at i Daniel var Den Hellige Guds Ånd og derfor fortalte han drømmen til ham .

- Resultatet av drømmens tydning var at kongen ville bli utstøtt fra sitt embete i 7 år, og i de årene skulle han leve som en okse på beite. Etter de årene var gått skulle han sanne at Gud, himmelens konge, var Gud og han ville få tilbake sin verdighet og rike. Tolv måneder senere gikk han en gang omkring på taket av det kongelige slott i Babel og tok til orde og sa: «Er ikke dette det store Babel, som jeg med min veldige makt har bygd til kongesete, til ære for min herlighet!" Før kongen var ferdig med å tale, hørtes en røst fra himmelen at nå ville hans rike bli tatt fra ham i 7 år, akkurat slik Daniel hadde tydet drømmen hans.

- Kong Nebukadnesar fikk også oppleve resten av tydningen, han fikk sin kongelig verdighet tilbake. Han avsluttet med dagens drypp.  Kongen ble ydmyket av Kongenes Konge. Som kong Nebukadnesar syntes å ha makt over alt og alle, slik synes menneskene også og være seg selv nok. De trenger ingen frelser . Et,drikk og vær glad!

"Så vil jeg si til min sjel: Sjel! du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro - et, drikk, vær glad! Men Gud sa til ham: Du dåre! I denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet?" Luk 12,19-20.