«Bare i håp til Gud er min sjel stille, fra ham kommer min frelse.» Sal 62,2

Hva møter oss mennesker når vi dør i denne verden? Om du stiller dette spørsmålet til Ola og Kari Nordmann så vil du få mange svar, men to hovedgrupper vil skille seg ut.

Etter døden her på jord,

* så er menneskenes liv slutt.

* skilles sjel og ånd i to grupper, de som tror  på Jesus som verdens frelser, blir hentet hjem til Paradis i Guds himmel, de som ikke tror på Jesus blir hentet til Helvetet, Satans tilholdssted.

Dette er min fasit utfra min tro på Jesus. Han sier i Lukas 12,4-5 :

"Men til dere, mine venner, sier jeg: Frykt ikke for dem som slår legemet i hjel og deretter ikke kan gjøre mer. Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt for ham som har makt til å slå i hjel og til deretter å kaste i helvete. Ja, sier jeg dere: Ham skal dere frykte."

Hvem er så han? Jo, det er Gud, han skal vi frykte. Så hver gang jeg hører et kjent menneske er død, kommer spørsmålet opp i mitt hode: Hadde han/hun Jesus i sitt hjerte? Grusom tanke å vite om deres oppholdssted, om de ikke hadde Jesus i sitt hjerte her på jord. Nylig hørte jeg en kvinnelig forkynner som ba neste generasjon om å bli kjent med Gud, slik at vår identitet kan formes ut fra hvem Han sier vi er, og ikke all påvirkning og løgner som vil ta fra oss frimodigheten.

"Derfor er det vi arbeider og kjemper. For vi har satt vårt håp til den levende Gud, han som er alle menneskers frelser, mest deres som tror." 1 Tim 4,10