«Og Gud sa til ham: Fordi du har bedt om denne ting og ikke bedt om et langt liv og ikke om rikdom og heller ikke om død over dine fiender, men har bedt om forstand til å akte på det som rett er, .. «1 Kongebok 3,11a

Sønnen til kong David, Salomo, hadde nå overtatt tronen etter sin far. Vi vet der er mange også i dag i verden som overtar plassen etter sine foreldre vedr. «tronen» i landet.

Men Salomo hadde et sinn som ikke var preget av storsinn, men han innså at hans unge alder tilsa ydmykhet i forhold til folket som han skulle styre. Derfor tok han ydmykt imot tilbudet fra Gud : «Be om det du vil jeg skal gi deg!"

Salomo ’s ønsker til Gud lød: "Så gi da din tjener et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellom godt og ondt! For hvem kunne ellers dømme dette ditt folk som er så tallrikt?"

Historien om Salomo viser at så klok mann har verden ikke sett verken siden eller nå. Men han hadde visdom i alt, men ikke med kvinner, der mistet han «dømmekraften». Vi har mange statsoverhoder i dag også, som har mistet dømmekraften på rett og gale etter vår Guds bud. Du ser hvem som vil høre etter Guds stemme i sine avgjørelser, det være politiske eller åndelige «høvdinger» i verden.

"Men kong Salomo elsket mange fremmede kvinner i tillegg til faraos datter, moabittiske, ammonittiske, edomittiske, sidoniske, hetittiske, kvinner av de hedningefolkene som Herren hadde talt om og sagt til Israels barn: Dere skal ikke gi dere i lag med dem, og de ikke med dere. Ellers kommer de for visst til å vende hjertene deres til sine guder. - Disse kvinnene holdt Salomo seg til, og dem elsket han. Han hadde sju hundre koner av fyrstelig rang og tre hundre medhustruer. Disse konene hans bøyde hans sinn. Da Salomo ble gammel, vendte konene hans hjerte til andre guder, og hans hjerte var ikke helt med Herren hans Gud, slik som hans far Davids hjerte hadde vært." 1 Kongebok 11:1-4