"La dere ikke føre på avveier ved mange slags forskjellige og fremmede lærdommer. For det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har vært til noen nytte for dem som har gitt seg av med det. Vi har et alter som de ikke har rett til å ete av, de som tjener ved teltet. For offerdyrenes blod blir båret inn i helligdommen av ypperstepresten til soning for synd, men kroppene deres blir oppbrent utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære!" Hebr 13,9-13.

Vi lever i en tid der dagens drypp advarer oss om ikke komme på avveier ved mange slags forskjellige og fremmede lærdommer. Ja, jeg tror faktisk det største endetids tegnet som vi virkelig står overfor, er alle de forskjellige og fremmede lærdommer vi hører om i dag i den kristne fora.  Det er den fine, snille, antikristelige, økumeniske ånds-strømmen som står bak all denne villfarelsen. Når jeg hører, spesielt fra de kirkelige fora i vårt land, har sagt og sier om tolkingen av skriftord for homofili, abort og likekjønnede ekteskap etc., skjønner vi at det er endens tid vi har kommet langt ut i allerede.

For det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat.  Vi vet at kroppen vår blir styrket når vi får mat å spise om vi er sultne, men hva med den åndelige maten som blir gitt oss? Holder den mål? Kan vi komme til himmelen med å gjøre gode gjerninger? Eller hva med å leve et rolig og stille liv, et liv som ikke vil komme i klammeri med noen mennesker, er det nok for å komme til Gud? Nei, her gjelder det kun Guds frelsende nåde gitt ved Jesu blod på Golgata kors.  For jødene ofret dyr og offerdyrenes blod ble båret inn i helligdommen av ypperstepresten til soning for syndene deres, men dyrekroppene som ble ofret ble oppbrent utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod. Jesus ble Guds offerlam, som ble ofret en gang for alle til syndenes forlatelse for alle som tror på Jesus Kristus.  Frelsen er gitt oss uforskyldt, kun av Jesu nåde for oss mennesker.  

Denne nåden må hvert enkelt ta imot i tro i Jesu navn, for vi venter at Jesus snart skal komme å redde de troende fra denne verden.

«For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare er et bilde av den sanne helligdommen. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Heller ikke gikk han inn der for å ofre seg selv flere ganger, slik ypperstepresten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod. I så fall måtte han ha lidd mange ganger fra verden ble grunnlagt. Men nå er han blitt åpenbart én gang ved tidenes ende for å ta bort synden ved sitt offer. Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom, så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å ta bort manges synder, annen gang vise seg, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham.» Hebr 9,24-28.