"Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd.
La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. " Kol 3,1-4.

Paulus oppfordrer de troende kolossenserne til å døde de jordiske lemmene, slik som utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som er avgudsdyrkelse..På grunn av disse tingene kommer Guds vrede over vantroens barn. Blant dem vandret også kolossenserne før, da de
levde i disse tingene. Men der er ting som en kristen skal legge fra seg , og det er blant annet
vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra våre munner. Vi skal heller ikke lyve på hverandre!  For vi har jo avkledd oss det gamle mennesket med dets gjerninger, og ikledd oss i det nye mennesket,det som blir fornyet til kunnskap etter sin Skapers bilde.
Paulus ser helheten i det å være en kristen, for han påpeker at "her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri - Kristus er alt og i alle."
Vi er Guds utvalgte, hellige og elsket , som  bør ikle oss med inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet. Gjør vi det, så vil vi tåle hverandre og tilgi hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. For sier Paulus:
 
"Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikle dere
kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd. La Kristi fred råde i hjertene deres! Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og være takknemlige! "  Kol 13b-15.