"For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd." Hebr 4,12

- Guds ord er mer enn ord, det gjør under i ditt liv, lyder det i en sang. Hvordan er Ordet og hvordan virker det på oss mennesker.
- Det står skrevet at Guds ord er levende, det er ikke bare trykksverte på papir, men er levende. Det kan også gi liv og taler til oss mennesker på ulike vis, ja, til ulike tider. - Ja, så er Ordet virksomt, det utretter noe og skaper noe. - Ordet er skarpere enn noe tveegget sverd. Det gir ikke sylskarpe sarkastiske bemerkninger, men det har en egen evne til å trenge seg igjennom og inn i mennesker.
Hvilken virkning gir så Ordet når det kommer til oss mennesker?

Jo, det klarer å trenge igjennom , slik at det påvirker alle de tre sidene i et menneske, dvs ånd, sjel og legeme (ledd og marg). - Hva tenker du når det står at Ordet kløver våre tre dimensjonene i oss, nemlig ånd, sjel og legeme? Det er bare Ordet som kan skille ut det dårlige fra det gode. - Likeens så dømmer det hjertets tanker og råd. Det skjer når Guds ord kommer inn til hjertet, da vil det bedømme eller felle en dom. For Gud kjenner våre innerste tanker,og da korrigerer hans også vårt tankesett, slik at vi får de rette grunnholdningene og rette verdiene i rett perspektiv.
Om vi lar Gud og hans Ord nå inn til oss, så vil Ordet forvandle oss, slik at det virker i vår ånd,sjel og kropp.
La Ordet korrigere oss og gi oss råd, slik som en Herrens broder skrev til meg om ånd.sjel og legemet, hvor han bl.a. sier:

"Ordet har kommet ned i mine tanker og styrer dem. Jeg vil gi deg et helt ferskt eksempel. To dager siden hadde jeg sterke smerter i mitt høyre ben, jeg hadde store problemer med å gå. Jeg visste at neste dag skulle jeg på elgjakt. Da jeg gikk til sengs hadde jeg store smerter. Jeg la meg i tillit til at jeg er helbredet ved Jesu sår. Neste morgen var jeg helt smertefri, og det var jeg hele dagen. Nå er det Guds ord som mer og mer fyller mine tanker. Guds ord sier, som en person tenker i sin sjel, slik er han, jfr Ordspr. 23. 7."